Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Lipanj 2015. - piše: Mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup  

Objavljeno | 5.6.2015.

„Da osobni susret s Kristom probudi želju u mnogim mladim ljudima da ponude svoje živote u svećeništvu ili posvećenom životu“

U Godini posvećenog života, u kojoj se nalazimo, svjedoci smo kako su se nastojanja da se mladom čovjeku približi svećenički poziv umnožila, i to posebno posredstvom novih medija i mogućnosti informiranja i komunikacije. Svjedoci smo da Krist i danas poziva na posvećeni život mladiće i djevojke iz različitih sredina. Možda ih je potaknuo neki objavljeni tekst o pozivu na koji su naišli na društvenim mrežama, na televiziji ili na kojemu drugom modernom medijskom sredstvu.
No unatoč tomu osobni susret s Kristom i dalje ostaje nezamjenjiv u prepoznavanju poziva i odazivu na taj poziv. Svi smo mogli vidjeti kako zaljubljeni ne trebaju mnogo ljudi oko sebe da bi pokazali jedan drugomu svoju zaljubljenost i ljubav. Tako je i sa svakim tko želi osluškivati glas „ljubljenog Sina Očeva“ – Gospodina našega Isusa Krista. Za to je potreban osobni susret s njime, u kojem Bog progovara i gdje se prepoznaje dar čežnje i želje za posvećenim životom. Iz toga osobnog susreta raste onda i potreba za sljedećim susretom, zahvaljivanjem i primanjem milosti, da bi se na takav život osoba mogla odazvati. Možda je danas zaista teže čuti i prepoznati njegov poziv na posvećeni život zbog brojnih predrasuda prema takvu načinu života ili, jednostavno, zbog nedostatka vjere koja u posvećenom načinu života neće vidjeti samo izgubljeni život, već i nađeni. To je vjera o kojoj nam i Krist govori kad kaže da onaj tko želi njega slijediti najprije treba umrijeti sebi. Međutim, ta smrt nije kraj, već početak rasta, sazrijevanja i donošenja plodova posvećenog života. Tako nešto teško je razumjeti bez vjere, koja teži najprije za nebeskim dobrima, štoviše, gotovo je nemoguće.
Za takvu vjeru potreban je osobni susret s Kristom. I to ne samo onih koji su pozvani na svećeništvo ili posvećeni život, već svih vjernika, da bi u svjetlu vjere mogli razumjeti takav poziv te ohrabriti i podržati one koji su poziv čuli i odazvali se. Na taj način svaki je vjernik pozvan ustrajati u svojoj vjeri i osobnom susretu s Kristom i buditi želju mladih ljudi da se radosno odazovu Božjemu pozivu.
 


Povratak