Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Ožujak 2015. - piše: Mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup  

Objavljeno | 25.2.2015.

„Da poseban doprinos žene u životu Crkve bude sve više priznavan“.

Sjećamo li se govora pape Ivana Pavla II., sada svetoga, Prve korizmene nedjelje u godini Velikog jubileja kršćanstva, kad je zamolio Boga oproštenje za sve grijehe i propuste koje su kršćani počinili tijekom dvaju tisućljeća i povijesti kršćanstva?! Između mnogih grijeha i propusta spomenuo je i krivnju kršćana za nedovoljno poštivanje dostojanstva žene. Jesmo li otad što popravili?! Nadam se da jesmo, ali još uvijek nedovoljno da bismo mogli biti zadovoljni. Tako je i papa Franjo, govoreći sudionicima plenarne skupštine Papinskog vijeća za kulturu 7. veljače ove godine naglasio da je došlo vrijeme za ravnopravnost žena u crkvenom i društvenom životu. Govoreći o vlastitostima žena, Papa je istaknuo prenošenje i zaštitu života te nezamjenjivu ulogu žene u obitelji, u vjerskom odgoju, u pastoralu, u školstvu, kao i na društvenom, kulturnom i gospodarskom području. U tom smislu, kaže Papa, volim govoriti o ženskoj dimenziji Crkve kao udobnu „krilu“ koje obnavlja život. No i papa Franjo je poput svetog Ivana Pavla II. morao upozoriti na još uvijek prisutno izrabljivanje žene te je podsjetio na „bolne rane koje se katkad okrutnim nasiljem nanosi ženama te je spomenuo kako tijelo žene – simbol života, nažalost, često napadaju i nagrđuju upravo oni koji bi ga trebali čuvati i njegovati. Još uvijek postoje brojni ostatci ropstva, trgovine i svakovrsna izrabljivanja u društvu.“ Posebno je upozorio na ulogu žene u crkvenom životu: „Uvjeren sam da je žurno u životu Crkve ponuditi prostor ženama, da ih se prihvati u Crkvi vodeći računa o posebnim i promijenjenim društvenim i kulturnim osjetljivostima. Stoga je poželjna, uočljiva i odlučnija prisutnost žena u zajednici, veća pastoralna odgovornost u radu s osobama, obiteljima i skupinama također i u teološkom promišljanju.“
Sveti Otac je također istaknuo nezamjenjivu ulogu žene u obitelji: „Ženske darovitosti istinska su snaga za život obitelji, ozračje vedrine i sklada te zbilja bez koje bi bilo nemoguće ostvariti ljudsko zvanje. Osim toga valja poticati i promicati učinkovitu prisutnost žena u javnom životu i mjestima gdje se donose važne odluke.“ No, nastavio je Sveti Otac, „žene ne treba ostaviti da same nose taj teški teret te da same odlučuju; sve su ustanove uključujući i Crkvu pozvane ženama omogućiti da slobodno odluče o prihvaćanju društvenih i crkvenih odgovornosti, u skladu s obiteljskim životom.“
 


Povratak