Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Ožujak 2018.-piše mons. Vlado Lukenda  

Objavljeno | 1.3.2018.

Da Crkva uvaži hitnost formacije o duhovnom rasuđivanju, kako na osobnoj, tako i na društvenoj razini.

Sveti Otac svake godine šalje cijeloj Crkvi za svaki mjesec svoju posebnu nakanu koja mu je na srcu. Svi su vjernici pozvani da taj mjesec mole na određenu nakanu.
Sam naziv Apostolat molitve sastoji se od dvije riječi koje su bitne za svakog katolika – vjernika.
Apostolat znači i poziv i poslanje. To je misija koja poziva svakog vjernika da učini koliko može da se Isusova radosna vijest ponudi svakomu čovjeku, jer Bog želi da svi ljudi spoznaju istinu i da se svi ljudi spase. Nekim je ljudima upućen poseban poziv i poslanje u širenju radosne vijesti. Na početku svojega mesijanskog djelovanja Isus poziva prve učenike, dotadašnje ribare. Svi su se pozvani odmah i odazvali. S vremenom se broj učenika stalno povećavao. Svima pozvanima, na dan uzašašća Isus daje poslanje, misiju, apostolat – da idu po svem svijetu i naučavaju sve ljude, pa tko uzvjeruje (i krsti se), bit će spašen.
Za uspjeh svakog poslanja bitna je molitva, druga važna riječ. Pravi apostolat prati prava molitva. Bez molitve apostolat ne može imati učinka. Molitva hrani vjeru svakog vjernika, a djelotvorno pomaže da i nevjernici povjeruju. Kao što tijelo ne može živjeti bez tjelesne hrane, ni vjera ne može živjeti bez molitve. Dakako, važno je imati pravu nakanu u molitvi. Kada imamo pravu nakanu, ostvarit će se Isusovo obećanje: „Molite i dat će vam se.“ (Usp. Mt 7, 7.)
Pravu nakanu za mjesec ožujak ove godine dao nam je sam Sveti Otac, a glasi: „formacija u duhovnom rasuđivanju“, a cilj joj je da Crkva uvaži hitnost formacije o duhovnom rasuđivanju, kako na osobnoj, tako i na društvenoj razini. Ispravno rasuđivanje važno je na svim područjima života, a napose u vjerskom životu. Još su stari Rimljani znali to pravilo kada su smislili poslovicu: „Qui bene distinguit, bene docet“, što znači: „Tko dobro razlikuje, dobro poučava.“ U tom smislu možemo reći: „Tko dobro moli, dobro čini.“ Prava molitva nužna je za ispravno rasuđivanje. Nekada nas okolnosti života navedu na malo drugačiju molitvu. Sjećam se jedne, već pokojne vjernice, koja je doživjela velika zla koja su joj zli ljudi učinili, pa je molila „da dragi Bog dadne da sve njih Vrag odnese“. Razumijevajući muku dotične vjernice, ipak moramo shvatiti da to nije ispravna molitva, jer Bog želi spasenje, a ne „da ih Vrag odnese“.
Uvjeren sam da je ovomjesečna nakana itekako važna u našem vremenu. Suvremena sredstva komunikacije nude nebrojene opasnosti koje mogu pomutiti čovjekovo ispravno rasuđivanje, pa se ne može snaći u šumi svih, često namjerno, zlih ponuda. Nije čudo da gotovo svakog dana „niču“ razni pokreti i razne sekte. Netko nešto ponudi i uvijek se nađu oni koji tu ponudu prihvate i za njom srljaju „kao guske u maglu“. Razborit čovjek, pogotovo razborit vjernik, nastojat će, odnosno trebao bi nastojati zauzeti ispravno stajalište, donijeti ispravnu odluku o tome kamo usmjeriti svoj život.
Kako znati pravilno se orijentirati u životu i kako u delti raznih ponuda izabrati onu pravu, odgovor se nalazi u Svetom pismu i u naučavanju Kristove Crkve, kojoj je na čelu Kristov namjesnik na zemlji – papa, u ovo vrijeme sveti otac Franjo. Zato nam je za ovaj mjesec ponudio pravu nakanu.
Kada donijeti ispravnu odluku? Odgovor je: SADA! Ne čekati, nego odmah moliti:
Bože, pomozi meni i svim vjernicima da znamo razlikovati duhove i uvijek se opredjeljivati za put kojim nas vodi Duh Sveti. Na tu nakanu posebno molimo u ovome korizmenom vremenu. Korizma je poseban poziv na obraćenje. Za pravo obraćenje molimo milost Duha Svetoga. Duše Sveti, prosvijetli svakog čovjeka da izabere pravi put spasenja. Amen.

Povratak