Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Srpanj 2015. - piše mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup  

Published | 7/20/2015

„Da usred socijalnih nejednakosti kršćani Latinske Amerike svjedoče ljubav prema siromašnima i pridonose bratskijemu društvu“

Biti svjedok Kristove ljubavi prema siromasima te na taj način nasljedovati Krista, zahtjevna je te ponekad i mukotrpna zadaća. No Isus je rekao da su upravo oni najpotrebniji ljubavi, koju od ovog svijeta nisu primili zbog postojećih socijalnih nejednakosti koje dijele društvo.
U ovom mjesecu posebno usmjeravamo svoje molitve da kršćani Latinske Amerike ne izgube odvažnost postojana svjedočenja Kristove ljubavi i blizine prema siromašnima. Zašto baš u Latinskoj Americi – neki će pitati – kad u cijelom svijetu raste jaz između bogatih i siromašnih? Istina je da ni jedan dio svijeta nije izuzet od podjele na bogate i siromašne, što je posljedica pretjerana zgrtanja i prikupljanja blaga na ovomu svijetu, života usmjerena ugađanju vlastitim prohtjevima i tjeskobne zabrinutosti za zemaljski život. Zbog takvih grješnih čovjekovih težnji najviše trpi sam čovjek, siromašan čovjek. On biva ponižavan, doslovno udaran, vrijeđan, smatran čovjekom koji ovomu društvu ne može donijeti nikakve koristi. Međutim, tako ne bi smio razmišljati jedan kršćanin. Naš božanski Učitelj pokazao nam je primjerom i riječima da su siromasi za njega blaženi i privilegirani. On ih nije gledao kroz prizmu koristoljublja, doprinosa. Znao je da su slabi i da ih treba zaštititi. Gledao ih je kao svoju braću, unatoč tomu što je od nekih od njih doživio sumnjičavost, uvrjede i nepovjerenje. I zato činiti dobro siromasima, zauzimati se za njih, treba biti vođeno ljubavlju prema Kristu. Jer čitamo: „Što god učiniste jednomu od ovih mojih najmanjih, meni učiniste“ (Mt 25, 40). Isus se protivi činjenju dobra radi neke koristi. On jasno kaže da je davanje siromasima i pozivanje siromaha za svoj stol blagoslovljeno upravo zato jer nam oni ne mogu uzvratiti. Nije svatko od nas pozvan rješavati problem siromašnih i problem socijalne nejednakosti. Uostalom, sam Isus je rekao: „Siromaha ćete uvijek imati sa sobom“ (Iv 12, 8). Nakana Apostolata molitve ovog mjeseca, to nam jasno doziva u pamet. Zato molimo da naša braća i sestre u Latinskoj Americi pridonesu razvoju bratskijeg društva i budu vjesnici Kristove poruke siromašnima i svjetlo onima koje je oslijepio sjaj ovozemnog bogatstva.


Back