Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Rujan 2020.-piše o. Vatroslav Halambek, SJ  

Objavljeno | 2.9.2020.

Molimo da se resursi planeta ne pljačkaju, već da se dijele na pravedan i dostojan način.

Pred svojom stvarnošću i stvarnošću u kojoj živimo možemo kratko reći da postoje četiri temeljna pogleda. Svima je zajedničko čuđenje, divljenje. Time, uostalom, počinje i filozofija. A pred stvarnošću se filozof pita: Odakle, zašto, kamo? I traži smisao u svemu. Teolog se također pita poput filozofa i u Bogu nalazi izvor i uvir, smisao svih stvari, svega stvorenoga. Znanstvenik pak, istražujući i kopajući po toj stvarnosti, želi doći do srži njezina sastava, nastojeći odgovoriti na pitanje: Kako? A vjernik, napokon, promatrajući tu svu stvarnost, jednostavno, pada na koljena i zahvaljuje. Ako se te sve sastavnice nađu u jednom ljudskom biću, onda je to nešto zadivljujuće, kao i cijela naša stvarnost.
O toj stvarnosti prije pet godina papa Franjo napisao je posebnu encikliku, naslovljenu Laudato si' (Hvaljen budi). Prve su to riječi enciklike, ali i prve riječi predivna himna sv. Franje. On zahvaljuje na svakom stvorenju i gotovo se zbratimljuje sa svima. Budući da živimo u zamršenoj stvarnosti, koju je čovjek uzrokovao svojim udaljavanjem od Božjega nauma, ta stvarnost, koja je imala biti prijateljska prema čovjeku, najednom ju u mnogo čemu čovjek doživljava neprijateljskom. I teško snalažanje u svemu ima posljedica i na onu odgovornost kojom je čovjek obdaren prvim blagoslovom: „Rastite i množite se i podvrgnite zemlju sebi!“ Kada bilo koji papa piše enciklike, onda se ponajprije obraća vjernicima te želi produbiti nešto iz pologa naše vjere, ne bismo li svjesnije i odgovornije živjeli tu temeljnu zahvalnost Bogu.
Već je svima vrlo poznato da nam se valja brinuti za očuvanje naše Zemlje, našeg obitavališta. Pritom imaju posebnu odgovornost ne samo svaki pojedinac, nego i korporacije koje crpu resurse, da bi ih onda, iskorištene, rasule bilo kako, i kopnom, i morem, i zrakom. Vjernički pogled na tu ogovornost papa Franjo nalazi u Božjoj riječi i nastoji brižno pružiti svjetlo na tu problematiku. U svemu tome nadolazi i još jedan problem sebičnosti među nama ljudima, koje onda stvara i nove nepravde među pojedincima i narodima.
Valja stoga posegnuti za tom papinom enciklikom i molitveno, ako nije drukčije moguće, poduprijeti papino nastojanje da ljudi dođu do ispravnih spoznaja i pravedna djelovanja.


Povratak