Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Srpanj 2020.-piše o. Vatroslav Halambek, SJ  

Objavljeno | 17.7.2020.

Molimo da današnje obitelji budu popraćene ljubavlju, poštovanjem i vodstvom.

O važnosti zdravih obitelji mnogo se govori na svim razinama. Na državnoj se razini stvaraju različita savjetovališta, a na crkvenoj i savjetovališta i takozvane ljetne škole, ali posebice se poklanja pozornost na važnost priprave za brak. Svi mi dobro znamo da iz zdravih obitelji izlaze zdrava djeca, zdravi međuljudski odnosi, zrele osobnosti. Da je to vrlo teško postići, doživljavamo svakodnevno. Ali također svjedočimo i da su različiti utjecaji, uglavnom grješni, koji se prodaju pod vidikom dobroga i boljega, sve snažniji i da opće nesnalaženje uzima velik mah. A što je još opasnije, to se nudi kao nešto napredno i gotovo bismo rekli, što je grješnije, to je navodno naprednije. Odatle onda i odbacivanje svakog nastojanja Crkve da ljude na obiteljskoj razini što više uljuđuje onim sredstvima koja su joj na raspolaganju po milosnome i sakramentnom djelovanju, ali i po ozbiljnom studijskom pristupu svekolikoj problematici.
To je neprestana briga Svetog Oca, ali i cijele Crkve, te Papa upravo s cijelom Crkvom želi tu brigu podijeliti i zatražiti molitvenu pomoć, bez koje razumijevanje, ljubav i poštovanje jedva da dosežu do željene svrhe. Ako se može teko reći, sretna je okolnost za obitelji i ovo ne baš dokraja završeno radzdoblje Covid-19, kad smo svi manje-više bili prisiljeni tješnje živjeti unutar zidova vlastite obitelji. To je bila prigoda da se i bolje i više zbližimo u najobičnijim svakodnevnim radostima i teškoćama, uslužnostima i strpljivosti, koja je u svemu tome prvotno potrebna. Dodatna je teškoća bila takozvana škola na daljinu. Tako je i cijela obitelj sudjelovala u tome odgovornom razdoblju jedne školske godine. Isto je tako, očito, bilo i prigoda za zajedničko molitveno međusobno jačanje. Nije naime dovoljno samo izvanjsko molitveno jačanje, nego i jačanje unutar same obitelji. Tko uopće u to može i sumnjati? Tako i briga za obitelji opet pobuđuje na dublju i zauzetu zahvalnost Bogu na tom daru.


Povratak