Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Svibanj 2015. - piše: Mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup  

Objavljeno | 18.5.2015.

"Da Marijin zagovor pomogne kršćanima u sekulariziranim kulturama da budu spremni naviještati Krista"

Jedna župa u Varaždinskoj biskupiji (Novigrad Podravski) ima jedinstvenog titulara, zaštitnika župe – "rastanak apostola". Slavi se 15. srpnja, dakle uvijek nakon svetkovine Duhova. Apostoli su se nakon Isusova uzašašća na nebo i slanja Duha Svetoga spremali za misije. Sigurno nas sve zanima, a posebno misionare, kako su se pripremali. Jesu li učili strane jezike, da ih ljudi mogu razumjeti kao na Duhove u Jeruzalemu?! Sigurno su ponavljali "gradivo" iz Isusove škole tijekom tri godine i pitali se: "Kako to prenositi drugima i o tome svjedočiti? Kako ispuniti Isusovu zapovijed: 'Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju' (Mk 15,16)?" Možda nam je najbolje potražiti odgovor u novozavjetnoj knjizi Djela apostolska. Nakon što ih je Isus na vidljiv način ostavio na zemlji, apostoli "se vratiše u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu, gdje su boravili: Petar i Ivan, Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi u zajedništvu sa ženama, i Marijom, Majkom Isusovom i braćom njegovom" (Dj 1, 12–14). Bijahu postojani u molitvi s Isusovom Majkom. Njezina prisutnost i njezina molitva bila im je ohrabrenje da mogu izvršiti želju njezina Sina. Možemo li zamisliti da su k njoj rado svraćali i zajedno s njom molili kad god su boravili u Jeruzalemu? Osjećalo se, već u početku Crkve, to obiteljsko ozračje. U tome tražimo odgovor i na pitanje kako naviještati Krista u sekulariziranim kulturama. Kako naviještati Krista u kulturi koja ne njeguje obiteljske vrijednosti? Upravo pokazujući vrijednost obiteljskog života, a na poseban način majčinstva! Marija je uvijek bila inspiracija mnogim umjetnicima, kiparima, slikarima, glazbenicima, a koje je nadahnjivao njezin majčinski lik. Riječ majčinstvo danas se izbjegava. No, mi kršćani majčinstvo moramo naglašavati kao jednu od najvećih vrijednosti i svetinja. Stoga u molitvi zazivamo Mariju Majku Crkve.
 


Povratak