Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Svibanj 2019.-piše don Frano Miljenko Markić  

Objavljeno | 2.5.2019.

Da Crkva u Africi, zalaganjem svojih članova, bude sjeme jedinstva među narodima i znak nade za taj kontinent.

ALELUJA! „Na tebi, Petre (na toj stijeni), sagradit ću Crkvu svoju, ni vrata je paklena ne će nadvladati.“ Božanska je to ustanova, pa se ne treba čuditi da je tako naglašen stanac kamen – stijena. Ustanova Crkve na Petru i apostolima u Isusovo je vrijeme bila nepoznata, ali suvremena. Za njega su sva vremena i svi vjekovi – suvremeni. Zato je Crkva današnja u suvremenom svijetu. Suvremenost Crkve proživljavat će se kao takva dok je svijeta i vijeka. Isusov zahtjev i zapovijed:  „Idite po svem svijetu…“ i danas dotiče mnoge, počevši od Jeruzalema, te ne može ostati statična, nego je dinamična i širi se po svem svijetu. Ni Afrika nije mogla izbjeći taj dar milosna pohoda Duha Svetoga, koji dolazi po Crkvi i po njezinim misionarima. Svaki misionar nosio je suvremenost Crkve svojeg doba onamo kamo je došao i gdje se susretao s čovjekom kojeg je Isus došao spasiti. To je spasenje dolazilo od ljudi za ljude, jer je Crkva zajednica pape, biskupa, svećenika, đakona i svih krštenika koji ju čine jednom, svetom, katoličkom i apostolskom. Zalaganje za takvo jedinstvo može biti sjeme i za one koji nisu u takvu zajedništvu. „Učinite sve narode mojim učenicima.“

Ta nada je pohranjena u srcima našim i zajamčena riječima i životom: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, ne bojte se.“ Isus je svoj život dokraja založio kad je rekao: „Otac i ja smo jedno“, a time je i članove svoje Crkve uvrstio u to jedinstvo i zajedništvo. „Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas… Budite jedno i tako neće znati ljevica što čini desnica, jer sam pripravio mjesto da i vi budete ondje gdje sam ja.“ Sva je dobra podijelio zajednici. „Kao što sam ja vama učinio, činite i vi drugima.“ U tom je nada i afričke Crkve, u koju su pozvani svi narodi svih vremena.   
A Duh će Gospodnji po nama činiti divna djela onoga koji nas iz tame pozva k svojemu divnom svjetlu.

 


Povratak