vatikan.va hbk.hr PMD

Apostolat molitve  

Ožujak 2016. - piše mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški

Da kršćani koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili progonjeni ostanu jaki i vjerni evanđelju, zahvaljujući neprestanoj molitvi cijele Crkve.
Objavljeno | 7.3.2016.

Pročitaj više


Veljača 2016. - piše mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški

Da porastu prigode za dijalog i susret kršćanske vjere i azijskih naroda.
Objavljeno | 1.2.2016.

Pročitaj više


Siječanj 2016. - piše mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko – bračko - viški

Da se pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima.

Objavljeno | 11.1.2016.

Pročitaj više


Povratak