Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Misne intencije  

Papa Pio XII. u svojoj enciklici na prvom mjestu spominje molitvu za misije i prikazivanje misa za misije. Kroz misu »cijela Crkva žrtvuje vječnome Ocu, po Kristu, sveti dar 'za spasenje cijeloga svijeta'. Zašto, dakle, ne bi vjernici u istoj Žrtvi zajedno s papom, biskupima i cijelom Crkvom podizali sve žarče molitve za novu puninu Duha Svetoga 'da bi cijela zemaljska kugla klicala u prevelikoj radosti'«. Zato se vjernicima toplo preporučuje da daju misne nakane za misije. Misa je žrtveni dar, žrtveni čin. Misna žrtva koja se održava u bilo kojoj crkvi u svijetu povezuje u jedno jedinstvo sve kršćane svih naroda i kultura. Stoga misa nije privatna stvar, nije »moja« misa. Zato je velika stvar da na nekom drugom kontinentu netko prikazuje misnu žrtvu i mnoštvo vjernika (kao što je posjećenost misa u Africi) sudjeluje u našoj misnoj nakani i za nju moli! »Slavljenje mise od strane svećenika drugih naroda i kultura pokazuje vrijednost i dostojanstvo Kristova sveopćeg svećeništva koji daruje svoju žrtvu Ocu svih naroda.« Tako vjernici koji daju na mise izravno sudjeluju u misiji Crkve.

Dajući novčani dar za misu, mi činimo određenu žrtvu. Ona ima još veću vrijednost ako je dajemo misionaru jer time pomažemo njemu i pružamo mu pomoć da on ono što je dobio za misu može podijeliti s najpotrebnijima. Tako davanje misnih nakana u misije »predstavlja čin međusobne ljubavi koji izražava poštivanje i dijeljenje dobara s braćom u potrebi«.
 
  • Djelo za širenje vjere
  • Djelo Sv. Djetinjstva
  • Djelo Sv. Petra
  • Misijska zajednica

Povratak