Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

From the lives of our missionaries  

Tanzanija–U novoj misiji Monduli Juu

Piše o. Tomislav Mesić
 
Dragi čitatelji Radosne vijesti, dragi prijatelji misija!
Nakon duljeg boravka u domovini, gdje sam bio na oporavku od prometne nezgode, početkom studenoga prošle godine, vratio sam se u Tanzaniju, u svoju sad već bivšu Misiju Nainokanoka.
Po dolasku u misiju ubrzo sam uvidio da su se stvari veoma pogoršale u samom parku prirode Ngorongoro, gdje se Župa Nainokanoka nalazi. Naime prvo što sam doznao bilo je da nitko ne može ući u Ngorongoro besplatno, što je do mojeg odlaska u domovinu bilo omogućeno svima koji su nam dolazili pomagati. Uz to su pooštreni uvjeti za dobivanje dozvola za unošenje bilo kojega građevinskog materijala ili bilo čega drugoga. Zbog toga sam odlučio zamoliti svojeg provincijala da me premjesti u koju drugu župu, među Masaje. Kao da je i sam dragi Bog to želio, jer kad sam rekao svojemu provincijalu da želim premještaj, iako je bio iznenađen, rekao mi je da, ako stvarno to želim, mogu dobiti Župu Monduli Juu, koja se nalazi oko 40 km od Arushe, gdje je i sjedište biskupije. Ja sam to s radošću prihvatio.

Published | 6/1/2016

Read more


Izgradimo crkvu u Dr Kongu

Piše misionar fra Ante Kutleša
 
Bio je to poziv Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u ožujku 2009. god. u dogovoru s Nacionalnom upravom Papinskih misijskih djela u BiH – Misijskom središnjicom koja je provela akciju prikupljanja priloga za izgradnju župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mulebi.
 

Published | 5/31/2016

Read more


Ruanda–Susret nakon dvadeset i dvije godine

Piše misionar don Danko Litrić
 
Nezaboravna 1994. godina. Godina strave i užasa. Te godine, upravo poslije najveće kršćanske svetkovine Uskrsa, započeo je strašni genocid u Ruandi. Samo u mojoj župnoj crkvi ubijeno je pred mojim očima više od tisuću ljudi. Kao i svake godine, u Ruandi je na uspomenu svih nevinih žrtava sto dana posvećeno na sjećanje na genocid. Tjedan dana, od 7. do 13. travnja dani su žalosti u cijeloj zemlji, kad se samo o tome govori na radiju, na televiziji i na svim obveznim skupovima.
 

Published | 5/30/2016

Read more


Back