vatikan.va hbk.hr PMD

s. Lenka Čović  

s. Lenka Čović

redovnica, Comunidad Cristo Misionero Orante

adresa:
Comunidad Cristo Misionero Orante
A. A. 17-21-93
Quito
ECUADOR
SOUTH AMERICA

Rođena je 29. studenog 1953. u mjestu Srinjine.


Povratak