Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

s. Lenka Ćović  

s. Lenka Ćović

redovnica, Comunidad Cristo Misionero Orante

adresa:
Comunidad Cristo Misionero Orante
A. A. 17-21-93
Quito
ECUADOR
SOUTH AMERIKA
Rođena je 29. studenog 1953. godine u mjestu Srinjine.
Zavjete je položila 28. kolovoza 1982. godine u Splitu.
U misije je otišla 14. prosinca 1984. godine.
U novu zajednicu Krista Misionara Molitelja prešla je 24. svibnja 1999. godine.

Povratak