vatikan.va hbk.hr PMD

s. Mihaela Grbeš  

s. Mihaela Grbeš

redovnica bosonoga karmelićanka

Adresa:
Motrat Karmelitane
Nenshat, Hajmel
SHKODËR
ALBANIA
Rođena je 07. 08. 1987., mjesto Blacko, župa Kuzmica kod Požege.
Otišla je u misije 4. siječnja 2008. godine.

Povratak