Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Čile – Obiteljski pastoral u Čileu  

Objavljeno | 11.5.2018.

Piše s. Adelina Franov

Prema statističkim podatcima, u posljednjem je desetljeću stopa razvedenih brakova u Čileu izrazito visoka, među najvišima u svijetu. Glavni su uzroci takve situacije nedostatak mjera za prevenciju razvoda i jačanje obitelji, bračna nevjera i ekonomski problemi. Prema statistikama, 50 % stanovnika pripada siromašnom sloju, velik broj parova živi u izvanbračnoj zajednici, polako raste broj homoseksualnih parova, a polovica stanovništva podržava pobačaj i legalizaciju marihuane.

Evangelizacijsko poslanje Crkve
 
Crkva u Čileu svjesna je situacije u kojoj se nalazi, kao i svojeg poslanja, zato podupire različite socijalne i vjerske inicijative koje nastoje osnažiti obitelji preventivnim radom i pružanjem pomoći u kriznim situacijama.
Posredstvom Vikarijata za obiteljski pastoral Crkva se brine za odgovarajuću formaciju pastoralnih djelatnika koji pomažu obiteljima u njihovim potrebama i problemima, promiču cjelovit ljudski razvoj i obiteljski život temeljen na evanđelju. Također je zadužena za izdavanje pismenoga i audiovizualnog materijala za pastoralne djelatnike, osnivanje centara za animaciju i koordinaciju obiteljskog pastorala. Crkva također pruža duhovnu i materijalnu pomoć maloljetnim trudnicama, koje su prisiljene da se same brinu za uzdržavanje i odgoj svojeg djeteta.
Promicanje obiteljskih kateheza u župama, školama i drugim odgojnim središtima izrazito je važno jer se tako jača bračno zajedništvo i štiti obitelj – temeljna stanica ljudskoga života i razvoja. „Obitelj je prvo mjesto gdje se uči odnositi prema drugome, slušati i dijeliti, biti strpljiv i pokazati poštovanje, jedan drugomu pomagati i učiti se suživotu… U obitelji se uči blizini, brizi i poštovanju drugih. Ondje se razbija prvi krug pogubne zaokupljenosti samim sobom i spoznajemo da živimo s drugima, koji su vrijedni naše pozornosti, naše ljubaznosti i naše ljubavi“, rekao je papa Franjo u svojoj apostolskoj pobudnici Amoris laetitia.
 
Neobičan događaj za vrijeme avionskog leta  
 
Jedan je neobičan događaj iznenadio javnost početkom siječnja ove godine. Paula Podest i Carlos Cuiffardi pripadnici su avionske posade koje je papa Franjo iznenadio i vjenčao za vrijeme avionskog leta od Santiaga do Iquique, na svojem pastirskom pohodu Čileu. Paula i Carlos imaju dvoje djece i na ponudu Pape prihvatili su crkvenu ženidbu.
Tim je činom papa Franjo još jednom potvrdio koliko se zauzima za obiteljski pastoral. U svojim dokumentima i propovijedima često potiče roditelje na veliku odgovornost u njihovom bračnom životu, osobito u odgoju djece. Za liječenje rana današnjeg društva Papa nam predlaže konkretna i jednostavna djela kršćanske ljubavi i milosrđa, kao što su slušati ono što drugi govori, s ljubavlju i bez predrasuda; zaustaviti se pokraj onoga koji je pao i pomoći mu da se pridigne; pomoći drugomu da nadvlada zaprjeke; opomenuti drugoga s ljubavlju, a ne prešutjeti nešto zbog straha; darivati osmijeh drugima.
Promatrajući društvenu situaciju ove zemlje, vidimo kolika je važnost obiteljskog pastorala. Crkva ulaže velik trud da bi svakim danom sve više i bolje odgovorila na zahtjeve svojeg poslanja u svijetu. Potrebna je dobra priprema i formacija pastoralnih djelatnika za službu u Crkvi, da bi svojim savjetima i traženjem rješenja mogli odgovoriti na tolike potrebe današnjeg društva. U tome važnom pozivu na konkretna djela milosrđa želimo stalno djelovati po uzoru na Kristove riječi: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.” (Mt 25, 40)


Povratak