Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

DR Kongo–„Idite po svem svijetu...“  

Published | 7/14/2017

Piše fra Filip Sučić
 
Mislim da nije slučajno što počinjem pisati ovo svoje izvješće o misijama na dan svetog Marka (25. travnja). On napisa u šesnaestom poglavlju svojeg evanđelja Isusove riječi apostolima: „Idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se.“ (16, 15 – 16) Spasiteljeva riječ „idite“ mnoge je uputila. Pošli su i otišli. I došli na mnoga mjesta na ovom planetu koji se zove Zemlja.
Isusova riječ uputila je i mene. Došao sam u jedno selo. Ime sela je LUNGE. Blizu je rijeke, kojoj je ime Lovoi. I prije mene su dolazili misionari. Kršćanska zajednica je osnovana. Počeli smo graditi i crkvicu. Sporo, ali ustrajno. I uspjelo se. Lijepo i izgleda. Blizu je puta, pa se putnici malo i zaustave da gledaju. U kršćanskoj zajednici posebno je mlađarija aktivna. Lijepo pjevaju. Videći to, došlo mi je na pamet da ih pozovem u glavnu misiju. Tako je i bilo. Došlo je oko pedesetak mladića i djevojaka. Bilo ih je lijepo i slušati i gledati.
Selo KAKOKO ne može se ni nazvati selom.Tu su polja stanovnika grada Kamine. Dolaze u polje, koji dan ostanu i vraćaju se glavnoj kući u gradu. Prije nekoliko godina htjeli su pripremiti materijal i sagraditi crkvicu. Ostalo samo na razgovoru. Mole u maloj slamnatoj crkvi.

Kongo-Idite-po-svem-svijetu-(5).JPG

KITAPA je u žalosti. Prije nekoliko dana umro im katehist. Pokoj mu duši! Bio je dobar. Kod njih je crkvica u gradnji. Blizu je krova. Kršćanska je zajednica marljiva. Poglavar kršćana mlad, radin, primjeran.
KALOBA ima samo nekoliko svojih stalnih stanovnika. Svi drugi dolaze iz Kamine u svoja polja i vraćaju se. U selu ima i crkvica pokrivena limom. Već je dobro i ostarila, a sagradila ju je jedna časna sestra misionarka Flamanka. Vrijedno je napomenuti da je poglavičina žena revna kršćanka. Za primjer je drugima.
Iz sela KAMALWA odlaze na sv. misu u druga sela. U selu je malo kršćana. Imali su vjeroučitelja, ali on se odselio u neko drugo selo. Raspitivali se hoće li se vratiti. Ne vraća se. Trenutno starješina kršćana poučava vjeronauk.
U selu LUKOKA mogli bi biti na visini, ali nisu. Imaju naime crkvu, koju im je pomogao sagraditi misionar Flamanac otac Michel. Imaju i starješinu kršćana i katehista. Slao sam prije malo vremena tamo i pastoralnog suradnika da ih poučava, ali ne vidi se veći napredak. Katehist se opravdava bolešću. Za koji tjedan pokušat ćemo nešto s pokretima za mlade.
Zajednica za primjer je FUKUY. Ima ih i na broju i u kvaliteti. Ima ih uvijek i za krštenje, i za prvu svetu pričest i za vjenčanje. Pokojni katehist Edward tomu je vrlo mnogo pridonio. Kad se tražilo katehista za primjer, njegovo se ime uvijek spominjalo. U selu smo sagradili vrlo lijepu crkvu. Starješina kršćana pokazuje primjeran kršćanski život. Sadašnji katehist ga dosta dobro slijedi. U selu ima i naša osnovna škola. Napominjali su da bi počeli graditi i srednju školu, ali još nema dobrih uvjeta.
Za nekoliko dana u selu NTALA bit će veselje: blagoslov crkvice. Pripremaju se. Brojne će puške pucati. Tri okolna sela doći će povećati veselje.

Kongo-Idite-po-svem-svijetu-(1).JPG

U LUKAMVWEU su bili veseli prije dvije godine. Bio je blagoslov crkve. Otad se kršćanska zajednica lijepo formirala. Mlađarija prednjači. Predvodi ih mlad ravnatelj naše osnovne škole. On je i svirač i pjevač i zborovođa. I katehist se popravio. Dobro je pripravio kandidate za krštenje i prvu svetu pričest.
 
KYUMBO kao da više nije onaj prijašnji. Popravili se vrlo. Sustigli ih na putu u Nkolomone, gdje će biti sv. misa. Raspjevali se i pričaju: dobro smo. Ima nas puno više nego prije. Novi život ušao u nas.
U NKOLOMONEU su se također dobro popravili. Pripravili su dovoljan broj pečene cigle za završetak gradnje svoje crkvice. Baš su ovih dana zidari ondje.

Kongo-Idite-po-svem-svijetu-(3).JPG

U KIPUKWEU se gradi i crkva i škola. Crkva za veliko selo na željezničkoj pruzi. Pokrivena je limom prije nekoliko dana. I gradnja škole se primiče kraju. Ovih dana su zidari na četvrtoj zgradi. Često im ponavljamo da je Crkva rodila školu, i osnovnu i srednju.
KABUTULU je ostalo gotovo zaboravljeno. Katehist je već star, ali trudi se još. Starješina kršćana se rijetko vraća iz polja. Crkvica ima samo temelje. Obećali su pripremiti pečenu ciglu u petom mjesecu.
U selu KILUBI crkva je pokrivena. Čine se priprave za izgranju unutrašnjosti. Osnovna škola počela je bolje napredovati. Starješina kršćana, katehist i učitelji obećaše da će se bolje slagati. Za koji dan vidjet će se je li obećanje ostvareno.
Selo MANDE je selo davnih flamanskih misionara. Kršćanska zajednica je solidna, samo bi poglavar kršćana trebao biti primjerniji. Katehist je dobar u svojoj službi. Osnovna škola je za primjer, i upravitelj škole i učitelji. Gradnja crkvice ih čeka. Obećaše pečenu ciglu u petom mjesecu.
U KAMANYOKI je kršćanska zajednica za primjer. I starješina kršćana, i katehist, i ravnatelj osnovne škole. Misionar se kod njih osjeća kako treba biti: i molitva, i pjevanje, i rad i kršćanski život. Sve za primjer drugim naseobinama. Crkva je pokrivena limom. Za koji tjedan radovi bi se trebali nastaviti.
Selo SAMBA je veliko selo. Na putu je, ali uvjeti za življenje su vrlo nepovoljni. Voda je vrlo velik problem. Nije pitka. Ima već dugo da sam inicirao projekt za dovođenje vode iz izvora, koji je daleko 8 km. Rješenje još nije stiglo. Ni pozitivno ni negativno. A broj stanovnika se stalno povećava.
Kršćanska zajednica je dosta solidna. I starješina kršćana i katehist rade dobro. U selu imamo našu i osnovnu i srednju školu. Gradnja crkve je nastavljena ovih dana. Zidari su na poslu. Za koji dan zidovi bi trebali biti završeni. A onda pokrivanje. Lim za pokrov već je spreman.

Kongo-Idite-po-svem-svijetu-(2).JPG

U blizini Sambe nalazi se selo MPOYO. To je protestantsko selo. Ima samo nekoliko katolika. Između njih se jedan prijavio da bi mogao učiti druge. Prije Božića bio je u glavnoj misiji, ovdje u Kamini, na učenju. Vidjet ćemo uskoro rezultat.
Malo dalje od Sambe, kojih petnaestak kilometara, vele da ima selo KAMALENGE. Katehist još nije dobro pripravio svoje kandidate za krštenje.
U selu KASOLO hoće svi u školu. Ima naša i osnovna i srednja škola. Osnovna je za primjer. Srednja se još pronalazi. Poglavar kršćana dobro vodi kršćansku zajednicu. On je ujedno i katehist. Crkvica im je još pokrivena travom. Obećavaju da će se dati na posao skupljanja kamenja i i pečenje cigle.
KITO je blizu Kasola. To je protestantsko selo. Neki, mlađarija, javili se da bi postali katolici. Odgovor im je bio da idu najprije u Kasolo, pa ćemo vidjeti kako će napredovati u učenju katekizma.
Iz Kasola program vodi misionara u selo LUSENZYA. Autom tri sata. Pola vremena kroz šumu, a pola vremena kao „glavnom“ cestom. I baš taj dio glavne ceste zovu cesta „velikih jezera“. I kroz ta velika jezera auto treba proći. Neka se snalazi i auto i vozač.
Selo je veliko. Na željezničkoj je pruzi. Kršćanska zajednica također je velika. Crkva zastala u gradnji. Još je ostalo malo zida do krova. Ako Bog da, za nekoliko dana zidari će onamo. U selu ima naša i osnovna i srednja škola. Osnovna je primjerna, a srednja još nije. Nadstojnik škole se vjenčao pred Božić, a većina nastavnika još nije.
U KAZUMBALULU vjernici bi trebali biti na poslu oko cigle za svoju crkvicu. Tako su obećali. Temelji su urađeni prije nekoliko godina i gradnja je stala. Uvijek ih je nešto smetalo da počnu praviti ciglu. Osnovna škola je dobra. Broj đaka se stalno povećava. Ravnatelj je već crkveno vjenčan. Učitelji se pripremaju. Selo je poznato po sadnji kukuruza.
MASILU je selo s malim brojem katolika. Iako ih je malo, vele da se spremaju pripraviti ciglu za svoju buduću crkvicu.
Selo ZWIBI mi je najdalje. Oko 150 km od Kamine. Kršćanska zajednica je vrlo živa. Vjeroučitelju je ime Mojsije. Dobro poučava djecu. Crkvica im je još pokrivena travom. Spremaju se, kažu, za gradnju crkvice od pečene cigle i pokrivenu limom. U selu ima protestantska osnovna škola. Srednja je katolička. Tako je odredio poglavica.
 


Back