Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Tanzanija–U novoj misiji Monduli Juu  

Objavljeno | 1.6.2016.

Piše o. Tomislav Mesić
 
Dragi čitatelji Radosne vijesti, dragi prijatelji misija!
Nakon duljeg boravka u domovini, gdje sam bio na oporavku od prometne nezgode, početkom studenoga prošle godine, vratio sam se u Tanzaniju, u svoju sad već bivšu Misiju Nainokanoka.
Po dolasku u misiju ubrzo sam uvidio da su se stvari veoma pogoršale u samom parku prirode Ngorongoro, gdje se Župa Nainokanoka nalazi. Naime prvo što sam doznao bilo je da nitko ne može ući u Ngorongoro besplatno, što je do mojeg odlaska u domovinu bilo omogućeno svima koji su nam dolazili pomagati. Uz to su pooštreni uvjeti za dobivanje dozvola za unošenje bilo kojega građevinskog materijala ili bilo čega drugoga. Zbog toga sam odlučio zamoliti svojeg provincijala da me premjesti u koju drugu župu, među Masaje. Kao da je i sam dragi Bog to želio, jer kad sam rekao svojemu provincijalu da želim premještaj, iako je bio iznenađen, rekao mi je da, ako stvarno to želim, mogu dobiti Župu Monduli Juu, koja se nalazi oko 40 km od Arushe, gdje je i sjedište biskupije. Ja sam to s radošću prihvatio.

Tanzanija-U-novoj-misiji-02.jpgU novu sam župu došao u subotu 2. siječnja ove godine oko 20 sati. Idućeg dana u nedjelju, sada već bivši župnik, pod župnom svetom misom, predstavio me je župljanima a poslije mise župnomu pastoralnom vijeću. Ljude sam u svojem prvom obraćanju, koristeći njihove simbole, zamolio da sve što radimo – radimo zajedno. Nakon susreta sa župnim pastoralnim vijećem ostatak dana proveo sam u primopredaji s bivšim župnikom, jer je on već idućeg jutra otišao iz župe.
Župa Monduli Juu kao svojega nebeskog zaštitnika ima sv. Franju Asiškoga, a obuhvaća 19 sela. Sjedište župe je u selu Emairete, u općini Monduli Juu. Jednim svojim dijelom čak i graniči s mojom bivšom Župom Nainokanoka. Od jednog kraja župe do drugoga ima više od 130 kilometara. Katolika je na posljednjem popisu bilo 8000, a k tomu još i nekoliko tisuća katekumena.
U samomu središtu župe prva crkva je izgrađena od drveta i lima 1968. godine, ali je ubrzo dotrajala. Onda je 1983. Edward Moringe Sokoine, tadašnji premijer Tanzanije, koji je bio iz iste općine, a čija obitelj i danas tu živi, kao velik štovatelj sv. Franje Asiškoga odlučio pokloniti zemljište i pomoći pri izgradnji župne crkve i centra koji će pomagati djevojkama koje su u ono doba, a i danas je tako, bile u podređenom položaju u plemenu Masaji. Nažalost, nekoliko mjeseci nakon početka gradnje premijer je poginuo u prometnoj nezgodi, u mjestu koje se danas zove Wami Sokoine, a nalazi se u Župi Wami Dakawa, koju vode naši misionari Dražan Klapež i Nikola Sarić. Nasreću, gradnja župne crkve i centra, ali bez popratnih sadržaja koje je premijer imao u planu, završena je 1988. godine. Nažalost, otad se nije puno ulagalo u održavanje crkve i župne kuće, tako da nam sada slijedi skupa obnova kompletnog krovišta, jer sam za vrijeme kišne sezone, koja, hvala dragomu Bogu, završava, morao na nekoliko mjesta u crkvi i nasred moje sobe stavljati kante od 20 litara, koje bi se brzo napunile.
Inače, na cijelom području župe najveći nam je problem nedostatak bolnice, a imamo samo tri ambulante. Nedostaje nam i pitka voda. U misiji skupljam kišnicu, koja mi je dovoljna za četiri mjeseca sušne sezone, a onda nabavljamo vodu cisternama iz udaljenosti od 30 km.
Polako već obilazim filijale, a pet ih još nisam obišao zbog kišne sezone, koja je pretvorila sve ceste u rijeke. Nadam se da ću uskoro moći posjetiti i te filijale.
U župi sam se već počeo pomalo baviti zemljoradnjom, posadio u vrtu povrće i voće, koje će mi malo pomoći u raznoraznim projektima, ali to je samo kojih 20 % od onoga što mi je potrebno. Uzdajući se u Božju pomoć, želim nastaviti projekt pokojnog premijera i pomoći djevojkama i ženama u školstvu i zdravstvenoj skrbi.
 


Povratak