Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Iz života naših misionara  

Peru - Najmlađi hrvatski misionar

Vlč. Marko Jukić rođen je 9. veljače 1989. godine u Doboju, u Bosni i Hercegovini. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 2013. godine u Sarajevu, a u misije u Peru otišao je 30. kolovoza 2015. godine.

Objavljeno | 10.12.2018.

Pročitaj više


Ekvador - Bog se učinio čovjekom da oplemeni i uzvisi našu ljudskost

Piše s. Lenka Čović

Svaki dan za nas je novo svjetlo i nada s kojom gledamo u budućnost, da život bude ispunjeniji i sretniji. Takvo je ovo vrijeme došašća, priprema za slavljenje Isusova dolaska među nas. Vrijeme je to koje ispunja naš život nadom da ljudi svaki dan mogu biti bolji, nadahnjujući se svakodnevno na Božjoj poruci i njegovu dolasku među nas.
Isus se učinio jednim od nas. Rođen je kao dijete, malen u jaslicama, krhak i potpuno ovisan o drugima. Ali Isus je imao svoju obitelj, koja ga je voljela, štitila i brinula se o njemu, a većina ju naše djece nema te su prepuštena sama sebi, izložena opasnostima i porocima koje donosi ulica.
 

Objavljeno | 1.12.2018.

Pročitaj više


Gana - Iznenađenja u selima Dondone i Torchedo

Piše don Ivan Stojanović

Koliko god bili prisutni među ovim dragim ljudima, uvijek nas mogu iznenaditi. Nedavno su to učinili ljudi iz dvaju sela: Dondone i Torchedo. 
 

Objavljeno | 1.12.2018.

Pročitaj više


Povratak