Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Misije i brojanje  

Objavljeno | 1.3.2018.

Piše vlč. Antun Štefan
 
Krajem veljače i početkom ožujka ravnatelji Papinskih misijskih djela iz (nad)biskupija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj imaju godišnje skupštine, svaki u svojoj zemlji. Susreti su to na kojima se daju izvješća o stanju misija u pojedinim (nad)biskupijama. Treba reći da je stanje uglavnom zadovoljavajuće, ali i priznati da bi se moglo daleko, daleko bolje. Negdje ide brže i više, drugdje sporije i manje. Bogu hvala na svemu i na svakome! Sva izvješća, i pastoralna i financijska, dobivaju naši (nad)biskupi i ravnatelji, a mi iz nacionalnih uprava šaljemo ih u Rim, u Kongregaciju za evangelizaciju naroda, čiji su dio i Papinska misijska djela. Radosni smo i zahvalni Bogu i ljudima za najmanje pozitivne pomake kad su u pitanju misije, i duhovne i materijalne.

Pastoralno izvješće govori o svemu duhovnome što je pokrenuto i što smo animirali tijekom godine u našim (nad)biskupijama, a financijsko pak govori o novcu koji smo kao vjernici prikupili i poslali za misije. Ponekad se čovjek pita koji je od ta dva dijela važniji, onaj duhovni, tj. pastoralni ili onaj financijski!? Kada slušamo ili čitamo o različitim skupljanjima za pojedine misionare i njihove projekte, o prikupljenim svotama i uspješnim realizacijama, čini se da nas takav način više raduje, jer ''vidimo'' u što je naš novac uložen. Ima smisla! Ali dozvolite ipak da ponovno budem ''cimbal što zveči'': uspješnost misijskog djelovanja Crkve ne ocjenjuje se po novcu koji je skupljen, ni po projektima koje organiziramo, ni po školama, bolnicama i centrima koje gradimo, već ponajprije po duhovnome životu koji se rađa i raste u našim srcima i u misijskim krajevima, po svjedočanstvu života i propovijedanju naših misionara i misionarki. Iz vjere dolazi i ostalo. Ali ljudi kao ljudi, lakše nam je brojiti. Zbog toga mnogi svoje uspjehe u misijskom djelovanju iskazuju brojevima. No Isus je to drugačije zamislio: ''Kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica.'' (Matej 6, 3) Kad se radi o spasenju matematika nije najbitnija! Zapovijed da ''ljevica ne zna što čini desnica'' daje nam do znanja da ne smijemo privlačiti pozornost na naše davanje i na količinu davanja. Tako kaže Isus!
Ali mi i dalje nastavljamo govoriti da je sve to duhovno veoma lijepo, ali da se ipak bez novca ne može! Smatramo da je ljude lakše motivirati kad im se dade neki konkretan projekt, ili neka osoba iz misija imenom i prezimenom, koja tada postaje ''naša''. Tada nastavljamo govoriti o brojevima i o novcu, a o duhovnim pomacima uglavnom šutimo. Nažalost, često zaboravljamo da je vjera u srcu, a da je novac ipak samo u novčaniku. Mi koji vjerujemo je najvažnije propovijedanje "Radosne vijesti" prije svih drugih vidljivih projekata, za taj cilj nećemo nikada prestati darivati. Najstarije monaško pravilo Katoličke crkve nikada nije reklo da treba najprije (g)raditi, a onda moliti, nego najprije moliti, a zatim (g)raditi! Moliti Boga! To su prave misije, i za nas ovdje, i za naše misionare i misionarke.
 


Povratak