Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Za misije i misionare  

Objavljeno | 10.2.2019.

Isus je svojoj zajednici – Crkvi i svakom kršteniku ostavio kao trajni poziv naviještanje i svjedočenje Evanđelja koje treba propovijedati svakom pojedincu i svakom narodu. I nakon dva tisućljeća kršćanstva u svijetu postoje mnoga područja do kojih još nije doprla Isusova Radosna vijest. Uz to u mnogim zemljama i narodima Crkva je mlada, nova i još nije dovoljno ukorijenjena i samostalna. Potrebna joj je pomoć u službenicima Crkve – misionarima i misionarkama te materijalno potpomaganje. Zato je važno promicati i potpomagati misijsku djelatnost Crkve kako bi blago vjere bilo ponuđeno svim ljudima.

Crkva se za misijska područja organizirano i sustavno brine preko Kongregacije za evangelizaciju naroda kojoj je povjerena skrb za više od 1000 nad/biskupija u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Oceaniji i misijskim područjima Europe. Unutar Kongregacije za evangelizaciju naroda postoje Papinska misijska djela kojima je zadaća promicati sveopći misijski duh u Božjem narodu, širiti misijsku svijest i odgovornost, upoznavati crkvenu javnost na svim razinama o stanju i potrebama Crkve u misijama.
 
Sustavna i cjelovita briga i skrb za Crkvu i ljude po svem svijetu
Misije-i-misionari-fra-Ilija-Barisic-smanjeno.jpgNacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj u našim prilikama i prema našim mogućnostima pokreće mnoge misijske aktivnosti i projekte. Kao dijelu Papinskih misijskih djela opće Crkve prvenstvena joj je zadaća da u suradnji sa središnjom upravom Papinskih misijskih djela u Rimu dade doprinos rastu i napretku Crkve u svim dijelovima svijeta. Zajednička i sustavna skrb za misijska područja osigurava da se uzmu u obzir potrebe baš svake biskupije, župe, sjemeništa i redovničke zajednice i u najudaljenijim i najnepristupačnijim misijskim krajevima. Jer kad ne bi bilo sustavnog praćenja potreba svih crkvenih zajednica u misijama, događalo bi se da neke zajednice budu nepoznate i od svih zaboravljene i moglo bi se reći čak diskriminirane. Crkveno zajedništvo nas potiče da se zanimamo i brinemo najviše upravo za one najmanje i najsiromašnije.
 
Posebno su nam na srcu hrvatski misionari i misionarke
Misije-i-misionari-Kongo-fra-Ilija-smanjeno.jpgUz zajedničku brigu za sve mjesne Crkve po cijelom svijetu, naša se Ustanova posebno, uz potporu brojnih prijatelja misija i misionara, brine za vjerovjesnički rad 84 hrvatska misionara i misionarke koji djeluju na svim kontinentima. Naši misionari su nam bliski, s njima smo povezani, pratimo njihovo misijsko služenje preko medija, povremeno nas posjećuju i tako s njima razvijamo posebnu povezanost. Područje rad misionara je vrlo široko i raznoliko. U mnogome slično kao i kod nas u Hrvatskoj kad promatramo pastoralni rad u župama, redovničkim zajednicama i drugim crkvenim ustanovama kao što je Caritas. Ipak uz specifično crkveno djelovanje misionari su pokretači i brojnih društvenih razvojnih projekata, posebno u zdravstvenoj skrbi i školstvu koje je u siromašnim misijskim područjima teško zamisliti bez doprinosa misionara. U novoosnovanim misijama koje se teritorijalno protežu desecima i stotinama kilometara uz crkvu se odmah gotovo redovito grade škola i ambulanta. Uz sve to misionari podupiru izgradnju vodovoda kako bi ljudi imali zdravu pitku vodu što je posebno važno u tropskim krajevima gdje je voda često zaražena bakterijama koje uzrokuju zarazne bolesti. Zatim se zalažu za uvođenje el. struje gdje postoje uvjeti, kao i izgradnju cesta i mostova. Tako misionari vode cjelovitu brigu za sve ljudske potrebe, a po takvom pristupu ostvaruje se Isusovo obećanje kad je rekao: „Dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju“ (Iv 10,10).
 
Darivanje ispunja pravom radošću
Pozivamo prijatelje i dobročinitelje misija da se uključe u potpomaganje Crkve u misijama i posebno naših hrvatskih misionara. Neka Vas darivanje ispuni pravom duhovnom radošću i dubokim smislom rada i odricanja koje ugrađujete u dobrobit daleke braće i sestara u istoj vjeri. Vašim doprinosom mnogi ljudi i narodi primaju dragocjeno blago Evanđelja, doživljavaju pravo ljudsko dostojanstvo, djeci omogućujete radost sretnog odrastanja, ljudi postaju svjesni da su voljena bića. Misijska područja izložena su mnogim nevoljama (glad, bolesti, nepismenost, izrabljivanje), ali velikodušnošću misionara i njihovih dobročinitelja rastu u duhovnom pogledu i svekolikom napretku.

Darovi za potrebe misija mogu se poslati prema priloženoj uplatnici (nalogu za plaćanje) ili donijeti u naš ured.

Uplatnica-misije-Ksaver-00.jpg

 


Povratak