vatikan.va hbk.hr PMD

Hrvatski misionari  

Misionara i misionarki Crkve u Hrvata ima ukupno 79 i djeluju u 27 zemalja u Africi, Latinskoj Americi, Aziji, Oceaniji i misijskim područjima Europe. (ažurirano 10. listopada 2017.)
Kartu sa zemljama u kojima djeluju naši misionari možete preuzeti ovdje 

Back