Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (10)

Piše mons. Tomo Vukšić
 
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve
Objavljeno | 6.11.2017.

Pročitaj više


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (9)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Objavljeno | 2.10.2017.

Pročitaj više


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (8)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Objavljeno | 5.9.2017.

Pročitaj više


Povratak