Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Kraljevstvo nebesko – konačna ponuda Božjega spasenja u Kristu

Piše dr. Milan Šimunović

Nemalen broj vjernika teško se snalazi u situaciji kada treba sebi i drugima odgovoriti na pitanje o biti svoje vjere, posebice što za naš život znači da se Sin Božji utjelovio i postao čovjekom. Dok manji dio poseže za evanđeljem, najveći se dio ograničava na katekizamske formule u molitvenicima (koji se inače presporo obnavljaju). Koliki su uzeli u ruke najmjerodavniji Katekizam Katoličke Crkve, na snazi više od dvadeset godina? U pitanju je dakle neki "zajednički nazivnik" svega što bi kršćanina trebalo držati i učiniti mu život ispunjenim i radosnim.

Objavljeno | 2.2.2015.

Pročitaj više


Kršćanski Bog – Bog Isusa Krista

Piše dr. Milan Šimunović

Slučajno sam nedavno na radiju čuo glazbeni komentar jedne od tzv. svevremenskih opera vrhunskoga europskog skladatelja da je izvedba bila takva "da bi se i Bogu dopala da dođe na ovaj svijet". Zanimljivo, nemalen broj ljudi i nesvjesno Boga smješta izvan ovog svijeta. Istina, mi u Vjerovanju molimo da je Bog "radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa", ali često ne mislimo, kako je još sedamdesetih godina pisao vrhunski pokoncilski teolog J. Ratzinger (kasniji papa Benedikt XVI.), da stara udaljenost, odnosno podjela na "gore" i "dolje" više ne vrijedi, jer je utjelovljenjem Bog definitivno promijenio sliku čovjeka i svijeta, pozivajući čovjeka na sasvim drugačije shvaćanje samoga sebe. Tajna visine, označena riječju nebesa, ne znači da postoji doslovni silazak s "gornjeg kata" svijeta na niži, već se radi o Božjem "kretanju" prema čovjeku, još više o kretanju iz slave na križ, otkrivanju i približavanju ljudima.
Objavljeno | 5.1.2015.

Pročitaj više


Utjelovljeni Bog

Piše dr. Milan Šimunović

Da bi bili radosni u vjeri, mnogi bi se, pa i praktični vjernici trebali rješavati blijedih spoznaja, štoviše i krive slike Boga, koje su plod ljudskog umovanja, pa i u nekome duhovnom štivu, kako bi se više približili Gospodinu života, Bogu prisutniku.

Objavljeno | 1.12.2014.

Pročitaj više


Povratak