Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Utjelovljeni Bog

Piše dr. Milan Šimunović

Da bi bili radosni u vjeri, mnogi bi se, pa i praktični vjernici trebali rješavati blijedih spoznaja, štoviše i krive slike Boga, koje su plod ljudskog umovanja, pa i u nekome duhovnom štivu, kako bi se više približili Gospodinu života, Bogu prisutniku.

Objavljeno | 1.12.2014.

Pročitaj više


Prema Bogu budućnosti u sadašnjosti

Piše dr. Milan Šimunović

U pokoncilskom vremenu počelo je prevladavati mišljenje da bi se u crkvenoj pastvi mnogo toga pomaklo na bolje kad bi ona bila osjetljivija za teme kao što su budućnost, obećanje i nada. U Vjerovanju na misi molimo: "I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka." Iščekivanje budućega i dostignuća punine Božjega svijeta bitna je dimenzija kršćanske vjere.

Objavljeno | 3.11.2014.

Pročitaj više


Stari i novi otpori kršćanskom vjerovanju

Piše dr. Milan Šimunović

1. Skrivena pitanja i očite muke
Jedan Bog, a toliko religija (vjera)? I svaka smatra da je jedina i najbolja. Mnogim je ljudima to sve teže shvatiti. Naime, kako židovima prigovoriti da nisu Isusa prihvatili kao jedinog Mesiju, ili muslimanu staviti u pitanje njihovo učenje o Alahu, a kršćaninu osporiti tvrdnju da je Krist Sin Božji i Spasitelj? A da i ne govorimo o mnogim populacijama koje imaju "svoje bogove", čak i ljude koje (kao gurue ili vračeve) drže božanstvima! Odatle i priželjkivanje o mogućnosti stvaranja jedne religije, koja ne će "razdvajati", već je dovoljno da vodi očovječenju. Ne primjećujemo li to i u tvrdnji mnogih kršćana koji kažu da je "važno biti dobar čovjek", neovisno o vjerskoj pripadnosti, jer je "sve to isto".
Objavljeno | 6.10.2014.

Pročitaj više


Povratak