Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Pastoralno planiranje kao nezaobilazan zadatak Crkve

Piše dr. Milan Šimunović

Svi, a posebno ''biskupi, imaju zadaću promicati jedinstvo mjesne Crkve u njezinoj predanosti misijskom radu'' kaže papa Franjo u svojoj poruci za ovogodišnji Svjetski dan misija. Kao razmišljanje za ''misijski'' mjesec i Svjetski dan misija izabrao sam odlomak iz moje knjige PASTORAL ZA NOVO LICE CRKVE u kojem donosim neke ideje u vezi pastoralnog planiranja. Predloženo može poslužiti i za organiziranje misijskog pastorala u župi, i posebno za oblikovanje župne misijske skupine. To je zadaća Crkve.

Objavljeno | 1.9.2014.

Pročitaj više


Izvesti na "pučinu" i "baciti mreže"

Piše: dr. Milan Šimunović
 
Sv. Ivan Pavao II., papa, u apostolskom pismu Ulaskom u treće tisućljeće završavajući slavlja Velikoga jubileja dvije tisuće godina kršćanstva, podsjeća Crkvu da joj se sada otvara novi dio puta. Pritom se nadovezuje na Isusove riječi apostolu Petru da "izveze na pučinu" (usp. Lk 5, 4), nakon čega je to učinio "bacivši mreže" i ulovivši veoma mnogo riba (usp. Lk 5, 6).

Objavljeno | 17.7.2014.

Pročitaj više


Župne zajednice na misionarskom ispitu

Piše: dr. Milan Šimunović

Već se niz godina govori o nužnosti evangelizacije, danas i "nove". Međutim, činjenica je da se u mnogim sredinama može zaključiti da nema naznaka za neke pomake. Psihološki govoreći, navike su često odlučujuće i otporne na bilo kakve promjene. Isusov uskrsni poziv apostolima da idu po svem svijetu i propovijedaju evanđelje, kao i vapaj pape Franje o potrebi "Crkve izlaska" (u apostolskoj pobudnici Radost evanđelja, kojoj ćemo se morati ubuduće više posvetiti, pa i na ovim stranicama), kao da za mnoge kršćane, pa čak i dio Bogu više posvećenih osoba, ostaju "vapijući glas u pustinji".

Objavljeno | 1.6.2014.

Pročitaj više


Povratak