vatikan.va hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Nada – odgovor na krizu

Piše dr. sc. Snježana Mališa

Kršćani trebaju naviještati, trebaju živjeti na drugačiji način u odnosu na suvremene trendove u društvu, trebaju živjeti u punini svoj poziv navjestitelja i širitelja Radosne vijesti, trebaju postati svjedoci i graditelji boljeg svijeta. Svijeta koji je u službi čovjeka i njegova autentična dostojanstva. Dostojanstva koje se poštuje u svim dijelovima svijeta i u svim dimenzijama suvremenog društva. Ta uloga svakog kršćanina proizlazi iz pologa vjere, tj. skupa svih božanskih istina koje su nam objavljene radi našega spasenja.

Objavljeno | 11.5.2018.

Pročitaj više


Zrela vjera – znak za sva vremena

 Piše dr. sc. Snježana Mališa

Dokument Drugoga vatikanskog sabora Gaudium et spes donosi: „Crkva, naime, treba učiniti prisutnim i takoreći vidljivim Boga Oca i njegova utjelovljenog Sina time što se pod vodstvom Duha Svetoga neprekidno obnavlja i čisti. To se postiže ponajprije svjedočenjem žive i zrele vjere, to jest vjere koja je tako odgojena da može jasno proniknuti teškoće te ih prevladati: Divno svjedočanstvo takve vjere davali su i daju mnogobrojni mučenici. Ta vjera mora očitovati svoju plodnost time što prožimlje sav život vjernika, pa i profani, te što ih pokreće na pravdu i ljubav, posebno prema siromašnima.“ (GS, 21) Čini se da je ključno za razumijevanje i istinsko življenje poslanja kršćana zrela vjera, koja je odgajana da može i zna prevladati sve poteškoća i spremna je na mučeništvo. Govor o mučeništvu ne odnosi se samo na spremnost da se izgubi život za Krista, nego i na svakodnevno autentično življenje odnosa s Bogom, koji prožima sve trenutke, a napose na spremnost da se usred patnje i nevolje navijesti: „U tebe se uzdam Gospodine!“ Takva snaga vjere stavlja pred nas pitanje može li se odgajati za ljudsku i kršćansku zrelost ako znamo da je put zrelosti uvijek put osobnog prihvaćanja patnje i boli? Ako je patnja i bol temeljna sastavnica kršćanstva, kako se odgaja za zrelo življenje vjere? Kako se odgaja za mučeništvo u vremenu u kojem se neprekidno sve mijenja i nastoji ukloniti ili sakriti svaki oblik boli i patnje iz obzora suvremenog čovjeka?

Objavljeno | 12.4.2018.

Pročitaj više


Pomoć ili „štake“ u naviještanju

Piše dr. sc. Snježana Mališa

Svi znamo da je svjedočenje preduvjet misijskog djelovanja, ali se nameću dva temeljna pitanja: Kako svjedočiti u suvremenom svijetu i kada smo spremni svjedočiti u svakodnevnom životu? Činjenica je da praktično svjedočenje dolazi iz uronjenosti u iskustvo Isusa Krista, ali ta spoznaja nam ne olakšava i način djelovanja. Živimo u vremenu kad su nam dostupne informacije, kad smo okruženi mnoštvom različitih medija, koji nam omogućavaju brže i atraktivnije naviještanje, a svejedno se stječe dojam da izostaje učinkovitost i redovitost naviještanja. I nije problem u znanju da iskustvo susreta sa živim Bogom daje snagu da slijedimo njegov model misijskog djelovanja, niti u ekonomiji rasta ili opadanju broja vjernika, već u izostanku žara da želimo i znamo Boga utjeloviti u našu svakodnevicu i bezuvjetno ga životom naviještati.  
Objavljeno | 6.3.2018.

Pročitaj više


Povratak