Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Pope's worldwide prayer network  

Listopad 2020.-piše o. Vatroslav Halambek, SJ

Molimo da kršteni laici, osobito žene, mogu više sudjelovati na područjima odgovornosti u Crkvi.

Published | 11/2/2020

Read more


Rujan 2020.-piše o. Vatroslav Halambek, SJ

Molimo da se resursi planeta ne pljačkaju, već da se dijele na pravedan i dostojan način.

Published | 9/2/2020

Read more


Kolovoz 2020.-piše o. Vatroslav Halambek, SJ

Molimo za sve one koji rade i žive od mora, a među njima za mornare, ribare i njihove obitelji.

Published | 7/31/2020

Read more


Back