Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Pope's worldwide prayer network  

Veljača 2019.-piše preč. Ivan Grinišin

Da žrtve trgovine ljudima, prisilne prostitucije i nasilja budu prihvaćeni otvorena srca

Čini se neobično u sadašnjem vremenu govoriti o trgovini ljudima, prostituciji i nasilju nad ljudima. Mislimo da živimo u razvijenome i civiliziranom društvu, u kojem je nemoguće da takvo što postoji. Ali istina je drugačija. Trgovanje ljudima jedan je od najvećih grijeha i zločina našeg doba. Ljudima se trguje za potrebe prisilnog rada, industrije zabave, lažnih i prisilnih brakova, prostitucije... To je moderni oblik ropstva. Danas je to jedan od najprofitabilnijih oblika organiziranog kriminala. Najčešće su žrtve trgovine žene i djeca. Od 23 do 27 milijuna ljudi nalazi se u takvu obliku ropstva.
 

Published | 2/1/2019

Read more


Siječanj 2019.-piše vlč. Pero Jurčević

Da mlade osobe, posebno u Južnoj Americi, slijede primjer Marije i odazovu se Gospodinovu pozivu da svijetu prenesu radost evanđelja

Pastoral mladih - pastoral zvanja

Jedan od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih pastorala upravo je pastoral mladih.
Mladi su u današnjem svijetu podložni različitim utjecajima, posebno medija i društvenih mreža, koji promoviraju jedan egoistični (selfie), materijalistički (potrošački) i hedonistički (uživalački) mentalitet. Važnije je „imati“ (što više „materijalnoga“ ili „markiranoga“), a ne „biti“ (što više čovjek ili „bogat“ duhovnim vrijednostima). Da bi mladi postali zrele i odgovorne osobe, potrebna im je podrška cijelog društva; najprije njihovih obitelji, a onda Crkve i odgojno-obrazovnih ustanova. Sam Isus ukazuje na važnost odnosa već prema djeci: „Pustite djecu k meni, takvih je kraljevstvo nebesko.“ Mnogi znanstvenici tvrde da na razvoj čovjeka najviše imaju njegove prve tri godine života (k tomu računajući i vrijeme od začeća pa do rođenja djeteta). Pastoral mladih usko je povezan uz pastoral obitelji, koje su temeljna jedinica društva, a tako i Crkve („obitelj – crkva u malom“).
Iz tog možemo zaključiti da cijelo društvo treba posebnu pozornost i pomoć (u svakom smislu) davati obiteljima te pravilnu odgoju djece i mladih. Pastoral mladih je ujedno i pastoral (duhovnih) zvanja, jer mladi svoje zvanje prepoznaju i odluče se za njega posredništvom drugih (uz nečiju pomoć). U tome možemo uočiti veliku i odgovornu ulogu Crkve, tj. crkvenih službenika i vjernika laika.

 
 


Published | 1/1/2019

Read more


Prosinac 2018.-piše don Jerko Vuleta

Da bi oni koji su uključeni u službu vjere i njezina prenošenja u dijalogu s kulturom mogli naći jezik koji odgovara okolnostima sadašnjeg vremena.

Dijalog je most koji premošćuje razlike i povezuje naizgled nespojive svjetove suštih suprotnosti. Bez valjana i uspješna dijaloga teško je ostvariti zamišljene ideje i ciljeve s kojima idemo ususret drugima i drugačijima, onima koji su u potpunosti različiti od nas. Dijalog nas čini sposobnima da druge poštujemo i vrjednujemo i da u njima prepoznamo zrno dobrote upisano Božjom ljubavlju. U njemu i po njemu s onima koji su često izvan naših uobičajenih svjetova, na koje smo navikli i u koje smo se zatvorili, stvaramo naravno ozračje snošljivosti, blizine i povezanosti. U njemu prepoznajemo temeljni preduvjet da izvršimo povjereno poslanje – svima donijeti ljubav Kristovu.

 

Published | 12/1/2018

Read more


Back