Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Kliknite i otvorit će vam se

Ako pogledamo brzinu razvoja novih tehnologija i medija, možemo reći da knjiga napisana prije više od pet godina koja obrađuje pitanja vezana uz nove medije zapravo više nije aktualna. Naime u tako kratku vremenu, na prvi pogled neprimjetno, ali ipak vrlo intenzivno i nepovratno događaju se promjene u načinu komunikacije među ljudima, osobnog života i društvenih dinamika. Spomenut ću ovdje naslov knjige iz davne 2002. godine, koja je naslovljena Kliknite i otvorit će vam se: ideje za misiju Crkve na internetu (Cliccate e vi sarà @perto: spunti per la missione della Chiesa in Internet). Autori, Vincenzo Comodo i Gian Franco Poli, govore o mogućnostima navještaja evanđelja na internetu. Već na prvim stranicama ukazuju na prvu prepreku, a to je da je prostranstvo interneta puno sadržaja koji dovode u pitanje dostojanstvo čovjeka. Otkad su napisane te riječi i uočene poteškoće, prošla su gotovo dva desetljeća, pa bi se moglo očekivati da su se uz sva nastojanja zakonskih i etičkih kodeksa stvari poboljšale. No jesu li se poboljšale uistinu?

Published | 7/31/2020

Read more


Priča nad pričama

Piše dr. sc. Krunoslav Novak

Razmišljajući o misijskom poslanju Crkve u vremenu kada digitalne tehnologije sve više uzimaju maha i utječu na međuljudske odnose, pa i na način poimanja vjere, važno je poslušati riječi kojima nam naši pastiri iskazuju brigu i nastoje u suradnji sa stručnjacima pronalaziti poticaje kojima bi nas ohrabrili u traženju puta do čovjeka današnjeg vremena. 

Published | 7/17/2020

Read more


Svi smo u istoj lađi

Piše dr. sc. Krunoslav Novak

Promatrajući ovo današnje vrijeme sveopćeg straha, napetosti, nerazumijevanja, nepovjerenja, kritiziranja, pitam se postoji li način da se sačuva ona temeljna ljudska dimenzija koja čovjeka čini osobom, a proizlazi iz dara života, koji je neponovljiv i koji je svatko od nas primio od Boga. 

Published | 5/5/2020

Read more


Back