Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (9)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Published | 10/2/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (8)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Published | 9/5/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (7)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Published | 7/14/2017

Read more


Back