Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (11)

Piše mons. Tomo Vukšić
 
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Published | 12/5/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (10)

Piše mons. Tomo Vukšić
 
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve
Published | 11/6/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (9)

Piše mons. Tomo Vukšić

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Published | 10/2/2017

Read more


Back