Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (6)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve
  
Piše mons. Tomo Vukšić

Published | 6/1/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (5)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini

Published | 5/2/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (4)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini


Published | 4/7/2017

Read more


Back