Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/ 56 35 055
missio.croatia@misije.hr
Ponedjeljak-petak: 8:00 - 16:00

Facebook

Instagram

AKCIJA MIVA HRVATSKA

“Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre”

Desetak tisuća prijevoznih sredstava, među njima automobili, kamioni, traktori, pa i konji i magarci – sve to su plodovi akcije MIVA Hrvatska u kojoj se više od 90 godina prikupljaju sredstva za kupnju vozila za misionare diljem svijeta.

 

Na svakom putu

Da bi misionari lakše radili na svom poslanju potrebna su im prijevozna sredstva jer većinom djeluju u krajevima koji su jako udaljeni od središta. Osim toga u mnogim djelovima su prometnice loše razvijene, a naši misionari često idu i u dijelove gdje rijetko tko dolazi. Prijevozno sredstvo koristi se i za prijevoz hrane, građevnog materijala, bolesnika do bolnica i tako pomažu, ali i spašavaju živote.

Ako ste zainteresirani da se kod Vas u župi organizira ova akcija javite se na našu adresu. Vašu donaciju za nabavu vozila za naše misionare možete poslati prema priloženoj uplatnici (nalogu za plaćanje) ili donijeti u naš ured.

 

 

Želite li pomoći, svoj prilog možete uplatiti prema dolje navedenim podacima:

  • Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u RH
  • Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
  • Žiro račun: HR6323600001101542876
  • Svrha: akcija MIVA
  • Poziv na broj: 00 303013