Misijska desetica sadrži po dva zrnca svake boje misijske krunice.

Boje, kao i na misijskoj krunici, predstavljaju misije na pet kontinenata svijeta: zelena boja predstavlja Afriku, crvena Ameriku, bijela Europu, plava Oceaniju, a žuta boja predstavlja Aziju.
Poticaj je da hrabro slijedimo Krista, ali i pomoć onima koji misle da nemaju vremena, a žele moliti i rasti u vjeri.

Misijske desetice možete naručiti u Nacionalnom misijskom uredu.

Predložena donacija: 1,50 eur

Ovaj proizvod možete naručiti na slijedeće načine:

Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/56 35 055

Facebook