Moleći svaki dan u tjednu s djecom cijelog svijeta postajemo mali misionari – donoseći Isusa vršnjacima u svojoj sredini i na svim kontinentima.
Misijski molitvenik za djecu malena je knjižica pomoću koje najmanji mogu naučiti moliti Misijsku krunicu te se osamostaliti u svakodnevnoj molitvi, moleći svaki dan u tjednu s djecom cijelog svijeta. Molitva nam otvara srce i obzore da bismo susretali druge s ljubavlju, bez obzira na to u kojem dijelu svijeta žive. Oni tada postaju mali misionari, donoseći Isusa vršnjacima u svojoj sredini i na svim kontinentima.

Predložena donacija: 2,00 eur

Ovaj proizvod možete naručiti na slijedeće načine:

Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/56 35 055

Facebook