Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/ 56 35 055
missio.croatia@misije.hr
Ponedjeljak-petak: 8:00 - 16:00

Facebook

Gana

don Ivan Stojanović

don Ivan Stojanović

Rođen je 28. rujna 1960. u Uzdolu kod Prozora (BIH).Zavjete je položio 8. prosinca 1981. godine.Zaređen je za svećenika 25. lipnja 1989. godine.U misijama je bio od 1992. do 2009. godine.Ponovno se vratio u Ganu u listopadu 2015. godine.

Pročitaj više