IFAK B.P. 627 Kigali RWANDA - AFRICA

don Danko Litrić

svećenik salezijanac

Rođen je 21. srpnja 1942. godine u Žeževici kod Omiša.
Zavjete je položio 16. kolovoza 1959. godine.
Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1968. godine.
U misije je otišao 19. prosinca 1981. godine.