Dakawa Mission P. O. Box 170 MOROGORO TANZANIA

don Nikola Sarić

svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije

Rođen je 13. svibnja 1946. godine u Trilju.
Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1972. godine.
U misije je otišao 7. rujna 1973. godine.