Mwakapandula ZAMBIA AFRICA

fra Ivica Perić

svećenik franjevac, Provincija Bosna Srebrena, Sarajevo

Rođen je 1. siječnja 1960. godine u Čubrenu kod Kiseljaka (BIH).
Zavjete je položio 31. listopada 1987. godine.
Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1988. godine.
U misije je otišao 26. listopada 1990. godine.