The Franciscans P. O. Box 111 20109 Subukia KENYA- AFRICA

fra Miro Babić

svećenik franjevac, Provincija Bosna Srebrena, Sarajevo

Rođen je 25. veljače 1975. u Bugojnu (BIH).
Zavjete je položio 4. listopada 2000. godine.
Zaređen je za svećenika 1. prosinca 2002. godine.
U misije je otišao u veljaču 2005. godine.