Padres Dominicos Alemanes Casilla 2153 Santa Cruz de sa Siera BOLIVIA SOUTH AMERICA

o. Karlo Ćavar

svećenik dominikanac

Rođen je 25. siječnja 1939. u Oklaju, župa Široki Brijeg (BIH).
Zavjete je položio 31. prosinca 1965. godine.
Zaređen je za svećenika 29. lipnja 1967. godine.
U misije je otišao 1970. godine.