Fr. Tony Jerončić SVD P. O. Box 3609 St. John’s ANTIGUA WEST INDIES

p. Ante Jerončić

svećenik, verbit

Rođen je 1966. u mjestu Seoci (župa Kostanje, Splitska nadbiskupija).
Zavjete je položio 1990. godine.
Zaređen je za svećenika 8. svibnja 1999. u St. Gabrielu (Austrija).
U  misije je otišao 1999. godine.