Daughters of Divine Charity Rushooka Parish P.O. Box 950 KABALE UGANDA - AFRICA

s. Bogdana Markić

redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi

Rođena je 12. rujna 1959. godine u Aladinićima kod Stoca (BIH).
Zavjete je položila 5. kolovoza 1982. godine.
U misije je otišla 11. listopada 2005. godine.