s. Elizabeta Žuljević

redovnica Družbe školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina

Rođena je 9. svibnja 1981. godine u selu Krčevine kod Viteza (BiH).
Zavjete je položila 12. kolovoza 2007. godine.
U misije je otišla 25. listopada 2018. godine.