Vicariato Apostolico de Esmeraldas APDO (Apartado) 08 – 01 – 0065 ESMERALDAS ECUADOR SOUTH AMERICA

s. Iva Jelić

redovnice Družbe službenica milosrđa

Rođena je 16. siječnja 1959. u Plavuzima kod Konjica (BIH).
Zavjete je položila 25. kolovoza 1984. godine u Splitu.
U misije je otišla 4. studenog 2001. godine.