S. Ivka Lučić

redovnica Družbe školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina

Rođena je 25. prosinca 1970. godine u Kotor Varoši (BiH).
Zavjete je položila 11. kolovoza 1996. u Ljubunčiću kraj Livna.
U misije je otišla 25. listopada 2018. godine.