sr. Liberija Filipović 1, angle rue Saint Paul et Bijou Petit Goave P.O. BOX 15707 Port au Prince (PAP) HAITI

s. Liberija Filipović

redovnica Družbe Služavki Maloga Isusa, provincija Bezgrješnog Začeća BDM - Sarajevo

Rođena je 10. veljače 1947. godine u Jagodnjaku kod Brčkog (BIH).
Zavjete je položila 6. siječnja 1973. godine u Dubrovniku.
U misije je otišla 7. siječnja 2014. godine.