Colegio San José 7503 ORENSE Pcia. Buenos Aires ARGENTINA SOUTH AMERICA

s. M. Nives Kozarić

redovnica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka

Rođena je 8. prosinca 1943. u Pokojištu, općina Konjic (BIH).
Zavjete je položila 2. veljače 1969. godine u Splitu.
U misije je otišla 13. listopada 1966. godine.