Sisters of Charity c/o Catholic diocese of Auki PO Box A - 13 Auki Malaita Province SOLOMON ISLANDS

s. Magdalena Marić

redovnica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka

Rođena je 7. listopada 1965. godine u Pologu kod Mostar (BiH).
Zavjete je položila 15. kolovoza 1999. godine.
U misije je otišla 30. kolovoza 2018. godine.