2 Pereulok 15 A 347935 T AGANROG RASTOVSKAJA OBLAST RUSSIAN FEDERATION

s. Mirjam Bubnjić

redovnica Družbe karmelićanki Božanskog Srca Isusova

Rođena je 25. rujna 1977. godine u Zagrebu.
Zavjete je položila 8. prosinca 2003. godine.
U misije je otišla 3. kolovoza 2005. godine.