Motrat Karmelitane Nenshat, Hajmel SHKODËR ALBANIA

s. Mirjam Glavina

redovnica bosonoga karmelićanka

Rođena je 18. prosinca 1968. u Čakovcu.
Zavjete je položila 12. svibnja 1990. u Karmelu Kloštar Ivanić.
U misije je otišla 20. svibnja 2003. godine.