Motrat e Nderit BINÇË, Vitina Kosovo

s. Miroljuba Anđelić

redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi

Rođena je 22. siječnja 1940. godine u mjestu Sutlići u Mostarskoj biskupiji (BIH).
Zavjete je položila 15. kolovoza 1967. godine.
U misije je otišla 31. kolovoza 1969. godine.